Regulamin i warunki dodatków do diety - Artur Topolski

Regulamin i warunki dodatków do diety

UWAGA: Zamawiałeś dietę przed 01.01.2024? Swój regulamin darmowych dodatków znajdziesz na tej stronie: kliknij tutaj.

REGULAMIN DODATKÓW DO DIETY Z DNIA 01.01.2024 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 WARUNKI DODATKÓW

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 4 REKLAMACJE

§ 5 DANE OSOBOWE

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem DODATKÓW (nie promocji) dostępnej dla konsumentów w ramach Serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://arturtopolski.pl/ jest ARTUR TOPOLSKI przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działający pod firmą: ARTUR TOPOLSKI z siedzibą przy ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310 (dalej „Organizator”).

2. Definicje:

2.1. Formularz Zamówienia — usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży;

2.2. Konsument/Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę Sprzedaży a także Przedsiębiorca robiący zakupy w sklepie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

2.3. Kodeks Cywilny — ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

2.4. RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

2.5. Dieta — dostępna w Serwisie płatna usługa będąca jadłospisem składającym się z 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie (28 przepisów dla diety z 4 posiłkami dziennie oraz 35 przepisów dla diety z 5 posiłkami dziennie) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Usługodawcą;

2.6. Regulamin Serwisu — dostępny w Serwisie w zakładce „Regulamin” dokument w postaci elektronicznej zawierających szczegółowe zasady korzystania z Serwisu;

2.7. Polityka Prywatności dostępna w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności” dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Serwisem;

2.8. Serwis   —       sklep  Internetowy  z   dietami        dostępny      pod adresem internetowym: https://arturtopolski.pl/ należący do Usługodawcy.

2.9. Usługodawca — ARTUR TOPOLSKI przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działający pod firmą: ARTUR TOPOLSKI z siedzibą przy ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310;

2.10. Umowa Sprzedaży / Zamówienie — oświadczenie woli Konsumenta/Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do skorzystania z darmowych Dodatków w tym zmówienia Diety;

2.11. Dodatki — elementy dodatkowe do diety przedstawione w punkcie 2.12. – zawarte w trzech pakietach, jeśli klient zakwalifikuje się do tych dodatków:

2.11.1. Pakiet testowy;

2.11.2. Pakiet podstawowy;

2.11.3. Pakiet pełny;

2.12. Dodatki składają się z:

2.12.1. wybraną Dietę;

2.12.2. zwrot, gdy Dieta okaże się nieskuteczna;

2.12.3. gwarancję najniższej ceny lub zwrot różnicy między ceną diety, a tańszą Dietą o tym samym zakresie dostępną w obrocie prawnym;

2.12.4. zwrot pieniędzy, jeśli nie uda nam się dopasować do Diety do Klienta;

2.12.5. kontakt z dietetykiem GRATIS przez 30 dni;

2.12.6. Trzy elektroniczne poradniki: zdrowe jelita, encyklopedia zdrowia oraz zdrowe słodycze – wysyłka na maila;

2.12.7. Przepisy na domowe koktajle odżywiające organizm (wzmacniają włosy oraz paznokcie) w czasie odchudzania (ebook – wysyłka na maila).

2.12.8. Jednorazowa dieta dla partnera GRATIS.

2.12.9. Darmowa książka elektroniczna (wysyłka na maila) przepisy z niskim IG cz. 2 (dokładnie ta sama co jest w moim sklepie pod linkiem: https://arturtopolski.pl/przepisy-z-niskim-ig-cz-2/).

2.13 Pakiet podstawowy oraz pełny posiada wszystkie dodatki, co w pakiecie testowym (wymienione powyżej), jeśli klient zakwalifikuje się do dodatków.

3. Dodatki przeznaczone są dla każdego Konsumenta i obowiązują w Serwisie od 01.01.2024 r. do 08.01.2024 r. Dodatki są dostępne dla klientów, którzy nie byli na stronie do składania zamówienia (do tej strony przechodzi się poprzez kliknięcie przycisku “zamów dietę 39 zł”) od 01.01.2024. Osoby, które już były na tej stronie (od 01.01.2024 r.) oraz minął czas przedstawiony w punkcie nr. 4 poniżej nie będą mogli skorzystać z dodatków.

4. W celu skorzystania z Dodatków i zawarcia Umowy Sprzedaży należy w okresie o którym mowa w ust 3 powyżej (1) użyć przycisku “zamów dietę 39 zł”    (2) wypełnić Formularz Zamówień w czasie 58 minut i 31 sekund    (3) wybrać pakiet (4) zaakceptować Regulamin Aktualnych Dodatków (5) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptować Politykę Ochrony Prywatności (6) i na koniec użyć przycisku „zamawiam i płacę” (7) uiścić płatności zgodnie z warunkami wybranej Diety, Pakietu oraz formy płatności. Płatność musi zostać wykonana w ciągu 3 dni (72 godziny) od kliknięcia „zamawiam i płacę”.

5. W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie na Dietę w tym wybrany pakiet poza warunkami określonymi w ust. 3 oraz 4 powyżej nie otrzyma Dodatków w składzie przedstawionym w tym Regulaminie.

6. Dodatki dotyczą Diet zamówionych wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Nie obejmuje Diet oferowanych lub pozyskanych w inny sposób od Usługodawcy niż wymieniony w zdaniu pierwszym.

7. Warunki korzystania z Serwisu przez Konsumenta w tym zawieranie Umów Sprzedaży, postępowanie reklamacyjne, prawo do odstąpienia od umowy są określone w Regulaminie Serwisu;

8. Zasady przetwarzania danych osobowych Konsumenta są określone w Polityce Prywatności.

§ 2. Warunki Dodatków

1. Konsument/Klient Zamawiający Dietę, który skorzystał z Dodatków i zawarł Umowę Sprzedaży jest uprawniony do skorzystania dodatkowo w ramach wybranego pakietu z dodatkowych składników na poniższych warunkach:

1.1. Gwarancja zwrotu uiszczonej ceny zakupu Diety, gdy dieta okaże się nieskuteczna.

1.1.1. Zwrot dotyczy tylko przy zamówieniu pierwszej Diety. Jeśli Dieta nr 2 lub 3 będzie nieskuteczna, to zwrot nie obowiązuje.

1.1.2. Możliwość zwrotu przepada jeśli minie więcej niż 35 dni od otrzymania pierwszej diety.

1.1.3. Nie wykonujemy zwrotów, gdy Klient w czasie stosowania Diety ma nową zdiagnozowaną chorobę, przy której nie wykonujemy Diet (w szczególności: choroby nowotworowe, choroby nerek, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 1).

1.1.4. Dieta uznawana jest za nieskuteczną, gdy Klient schudnie w ciągu 30 dni mniej niż 1 kg. Nieskuteczność Diety rozpatruje się tylko pod względem wagi.

1.1.5. Zwrot odbywa się poprzez wykonanie przelewu na konto bankowe w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

1.1.6. Klient może ubiegać się o zwrot w ciągu 35 dni od otrzymania Diety.

1.1.7. W celu otrzymania zwrotu należy napisać na maila kontakt@arturtopolski.pl

1.2. Gwarancji najniższej ceny lub zwrot różnicy zakupu między uiszczoną ceną zakupu Diety, a rzeczywistą ofertą dostępną w serwisach konkurencyjnych obejmujących tożsamą Dietę do Diety objętej Zamówieniem. Najniższa cena czyli całkowity koszt Diet przez cały okres odchudzania.

1.2.1. Jeśli Klient znajdzie tańszy pakiet Diet o tym samym zakresie dostępny w obrocie prawnym na rynku konkurencyjnym to otrzyma zwrot nadpłaty (różnicy w cenie). W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@arturtopolski.pl, wskazując tańszą dostępną Dietę o tym samym zakresie.

1.3. Zwrotu ceny zakupu Diety— jeśli Usługodawcy nie uda się dopasować do Konsumenta Diety.

1.3.1. Jeśli Dieta będzie wykonana niezgodnie z danymi podanymi w formularzu i mimo korekty wciąż będzie Dieta wykonana nieprawidłowo, to możesz otrzymać zwrot pieniędzy. W celu otrzymania zwrotu należy napisać wiadomości e- mail na adres poczty elektronicznej kontakt@arturtopolski.pl opisując swój przypadek oraz wnosząc o skorzystanie z tej opcji.

1.3.2. O zwrot można ubiegać się do 14 dni od otrzymania diety.

1.4. Stały kontakt z dietetykiem

1.4.1. W ramach tego dodatku można skorzystać z konsultacji z dietetykiem.

1.4.2. Można skorzystać z darmowej usługi dietetyka tylko w pierwszych 30 dniach od otrzymania Diety.

1.4.3. Konsultacja odbywa się za pomocą korespondencji mailowej.

1.5. Trzy elektroniczne poradniki: zdrowe jelita, encyklopedia zdrowia oraz zdrowe słodycze

1.5.1. Wszystkie ebooki wysyłane są na maila w formie pdf.

1.6. Przepisy na domowe koktajle odżywiające organizm w czasie odchudzania.

1.6.1. Wszystkie materiały (ebooki) wysyłane są na maila w formie pdf.

1.7. Jednorazowa dieta dla partnera GRATIS

1.7.1. Partner może skorzystać z darmowej diety tylko raz.

1.7.2. Partner otrzyma plan żywieniowy, który stosuje się przez jeden miesiąc – 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie.

1.7.3. Partner musi mieć przynajmniej 18 lat.

1.7.4. Partner nie może być chory na: cukrzycę typu 1, a także nie może być leczony onkologicznie lub z niewydolnościami nerek.

1.8. Elektroniczna książka z przepisami o niskim IG cz. 2

1.8.1. Ebook wysyłany jest na maila w formie pdf.

2. Wszystkie dodatkowe usługi o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone elektronicznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem ograniczeń jak w ust. 3 poniżej.

3. Warunki i wyłączenia dot. dodatkowych usług, o których mowa powyżej w ramach Dodatków są zawarte na końcu niniejszego Regulaminu.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.Po złożeniu Zamówienia na warunkach określonych w § 1 Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Konsumenta/Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Serwisu o złożeniu Zamówienia — i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Usługodawcą. Dodatkowo Usługodawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta/Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

 • udostępnienie Regulaminu Serwisu, Regulaminu Dodatków
 • przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail o złożonym Zamówieniu i zawartej Umowy Sprzedaży,
 • wyświetlenie wiadomości o warunkach złożonego Zamówienia w tym uiszczonej ceny zakupu Diety.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

§ 4 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady Diety/Dodatków Klient ma możliwość reklamowania wadliwej usługi na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym oraz art. 43a do art. 43q ustawy o prawach konsumenta (rękojmi) lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz/usługę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,
  • Żądać wymiany rzeczy/usługi na wolną od wad,
  • Żądać usunięcia wady.

3.    Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy   lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4.      Jeśli na usługę została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

5.      Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.

6.      Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie pod adresem https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/ oraz procedura przetwarzania danych osobowych zamieszczona w Serwisie pod adresem https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności, Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93  z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z RoS zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z arab zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych usług dostępnych w ramach Dodatków w okresie jej obowiązywania w zakresie roszczenie o wymianę usługi, z której Klient nie skorzystał na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

4. Dodatki -nie stanowią gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem/Konsumentem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”›„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europaseu/consurners/odr/;

6. W drugiej kolejności spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.

7. Klienci, którzy oszukują, to znaczy będą nadużywać elementy dodatków, omijać systemy zabezpieczające przed nadużyciami oraz w inny sposób czerpać większe korzyści niż w ofercie będą miały rozwiązaną umowę.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 01.01.2024 r.