Oferta Specjalna oraz warunki dodatków do diety - Artur Topolski

Oferta Specjalna oraz warunki dodatków do diety

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 WARUNKI OFERTY SPECJALNEJ

§3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Oferty Specjalnej (nie promocji) dostępnej dla konsumentów w ramach Serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://arturtopolski.pl/ jest ARTUR TOPOLSKI przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działający pod firmą: ARTUR TOPOLSKI z siedzibą przy ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310 (dalej „Organizator”).
 • Definicje:
 • Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia;
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę Sprzedaży;
 • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 • Dieta – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Usługodawcą;
 • Regulamin Serwisu – dostępny w Serwisie w zakładce „Regulamin” dokument w postaci elektronicznej zawierających szczegółowe zasady korzystanie z  Serwisu;
 • Polityka Prywatności – dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Serwisem.
 • Serwis – sklep Internetowy z dietami dostępny pod adresem internetowym: https://arturtopolski.pl/ należący do Usługodawcy.
 • Usługodawca – ARTUR TOPOLSKI przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działający pod firmą: ARTUR TOPOLSKI z siedzibą przy ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310;
 • Umowa Sprzedaży / Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Oferta Specjalna – oferta na Dietę oraz dodatkowe jej składniki, w których skład wchodzą:

1. Zwrot, gdy dieta okaże się nieskuteczna – w celu reklamacji możesz zadzwonić na 783075310 (w każdym pakiecie)
2. Poradnik o tym, jak za pomocą żywności wspomóc pracę jelit i trawienie, co przyspiesza odchudzanie (w każdym pakiecie)
3. Encyklopedię zdrowia – znajdziesz w niej informacje co jeść, aby wspomóc swój organizm w różnych chorobach – ma ona ponad 600 stron (w każdym pakiecie)
4. Przepisy na słodycze, które możesz jeść na diecie (w każdym pakiecie)
5. Darmowe diety aż do osiągnięcia wymarzonej wagi (tylko w pakiecie podstawowym oraz pełnym)
6. Stały kontakt z dietetykiem (tylko w pakiecie podstawowym oraz pełnym)
7. Gwarancja najniższej ceny lub zwrot nadpłaty (w każdym pakiecie)
8. Zwrot pieniędzy, jeśli nie uda nam się dopasować do Ciebie diety (w każdym pakiecie)
9. Darmowy dostęp do wielu książek ze sklepu Dom Ebooków (w każdym pakiecie)
10. Gwarancja braku efektu jojo po zakończeniu stosowania diety lub zwrot pieniędzy jeśli po roku przytyjesz więcej niż 1 kg (w każdym pakiecie)
11. Darmowej diety dla partnera (tylko w pakiecie pełnym)
12. Zestaw ćwiczeń w domu, które przyspieszają odchudzanie i formują ciało (tylko w pakiecie pełnym)

– przeznaczona dla Konsumenta obowiązująca od 24.06.2022 godzina 00:00 do 22.07.2022 godzina 24:00. W tym czasie, gdy klient przejdzie do formularza zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku “zamów dietę” i wypełni formularza w czasie do 28 minut i 31 sekund od kliknięcia w przycisk “zamów dietę” będzie mógł otrzymać ponadto rabat na testowy pakiet diety -30 zł (cena po rabacie wynosi 39 zł), rabat -40 zł na podstawowy pakiet (cena po rabacie 59 zł) oraz -276 zł na pełny pakiet (cena po rabacie 89 zł). W innym wypadku klient nie będzie mógł skorzystać z rabatu w danym dniu (ale 12 dodatków wymienionych wyżej będzie mógł wciąż otrzymać, jeśli zleci zamówienie od 24.06.2022 godzina 00:00 do 22.07.2022 godzina 24:00). W kolejnym dni klient ponownie będzie mógł skorzystać z rabatu i tak aż do 22.07.2022 godzina 24:00.

 • Oferta Specjalna dotyczy Diet zamówionych wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Nie obejmuje Diet oferowanych lub pozyskanych w inny sposób od Usługodawcy niż wymieniony w zdaniu pierwszym.
 • Warunki korzystania z Serwisu przez Konsumenta w tym składanie Zamówień, zawieranie Umów Sprzedaży, postępowanie reklamacyjne, prawo do odstąpienia od umowy są określone w Regulaminie Serwisu;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych Konsumenta są określone w Polityce Prywatności;

§ 2. Warunki Oferty Specjalnej;

Konsument Zamawiający Dietę, który zawarł Umowę Sprzedaży jest uprawniony do skorzystania dodatkowo z:

a) Gwarancji zwrotu uiszczonej ceny zakupu Diety, gdy dieta okaże się nieskuteczna. Warunki znajdują się poniżej:

1. Opcja ta obowiązuje tylko nowych klientów, którzy złożyli zamówienie po 26 października 2019 roku.

2. Klient musi dostarczyć na maila kontakt@dietyartura.pl zdjęcie przed stosowaniem diety (dzień przed zastosowaniem diety) oraz drugie zdjęcie dokładnie w 30 dniu stosowania diety. Klient ma czas 3 dni na dostarczenie zdjęcia na maila od momentu wykonania zdjęcia po stosowaniu diety. Zdjęcia muszą być o dokładnej tematyce: Osoba musi zrobić zdjęcie stojąc na wadze tak, aby było widoczne liczydło wagi. Przykład poniżej.

3. Zwrot dotyczy tylko pierwszej diety. Jeśli dieta nr 2 lub 3 będzie nieskuteczna, to zwrot nie obowiązuje.

4. Możliwość zwrotu przepada jeśli minie więcej niż 33 dni od otrzymania diety.

5. Nie wykonujemy zwrotów, gdy klient w czasie stosowania diety ma nową zdiagnozowaną chorobę, przy której nie wykonujemy diet (choroby nowotworowe, choroby nerek, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 1).

6. Dieta uznawana jest za nieskuteczną, gdy klient schudnie w ciągu 30 dni mniej niż 0,5 kg. Nieskuteczność diety rozpatruje się tylko pod względem wagi.

7. Zwrot odbywa się poprzez wykonanie przelewu na konto bankowe.

8. Klient może ubiegać się o zwrot w ciągu 33 dni od otrzymania diety.

b) Gwarancji najniższej ceny lub zwrot różnicy zakupu między uiszczoną ceną zakupu Diety a rzeczywistą ofertą dostępną w serwisach konkurencyjnych obejmujących tożsamą Dietę do Diety objętej Zamówieniem. Najniższa cena czyli całkowity koszt diet przez cały okres odchudzania. Jeśli Klient znajdzie tańszy cykl diet niezbędny do osiągnięcia prawidłowej bądź wymarzonej wagi przez klienta to otrzyma zwrot nadpłaty. W tym celu należy napisać maila na kontakt@dietyartura.pl

c) Zwrotu ceny zakupu Diety – jeśli Usługodawcy nie uda się dopasować do Konsumenta Diety. Jeśli dieta będzie wykonana niezgodnie z danymi podanymi w formularzu i mimo korekty wciąż będzie dieta wykonana nieprawidłowo, to możesz otrzymać zwrot pieniędzy. W celu otrzymania zwrotu należy napisać maila na kontakt@dietyartura.pl pisząc, że chce się skorzystać z tej opcji.

d) Stały kontakt z dietetykiem (dostępne w podstawowym oraz pełnym pakiecie) – warunki, które należy spełnić:

 1. W ramach tego dodatku można skorzystać z konsultacji z dietetykiem.
 2. Można skorzystać z darmowej usługi dietetyka tylko w pierwszych 30 dniach od otrzymania diety (otrzymasz dodatkowe 30 dni jeśli będziesz mógł otrzymać kolejną dietę – kolejne 30 dni liczy się od dnia otrzymania kolejnej diety).
 3. Konsultacja odbywa się za pomocą korespondencji mailowej.

e) Poradnika w postaci elektronicznej nt. jak za pomocą żywności wspomóc pracę jelit i trawienie, co przyspiesza odchudzanie oraz elektroniczny poradnik z zestawem domowych ćwiczeń – wysyłka na maila;

f) Encyklopedii zdrowia w postacie elektronicznej zawierającej informacje co jeść, aby wspomóc swój organizm w różnych chorobach (ponad 600 stron);

g) Ebook z 13 przepisami na słodycze, które możesz jeść na diecie;

h) Darmowego dostępu do książek ze sklepu Dom Ebooków dostępnych pod adresem domebookow.pl – ebooki wydane do roku 2021 – są to następujące ebooki: zdrowe jelita, zdrowe słodycze, encyklopedię zdrowia (recepta na zdrowie), naturalne metody wspierające organizm w chorobie Hashimoto, Przepisy Artura Topolskiego.

i) Diety na kolejne miesiące w cenie aż do osiągnięcia wymarzonej wagi (dostępne w pakiecie podstawowym oraz pełnym) – warunki, które należy spełnić:

 1. Klient musi zgłosić się po nową dietę poprzez mail – wystarczy napisać wiadomość na kontakt@dietyartura.pl
 2. Klient nie może otrzymać kolejnej diety, jeśli zgłosi się po ponad 50 dniach od otrzymania poprzedniej.
 3. Kolejne diety nie należą się, gdy klient chce dietę, której nie wykonujemy np. niskobiałkowe, cukrzyca typu 1, nowotwory, ciąża.
 4. Kolejne diety wykonywane są na podstawie pierwotnego formularza tylko, że z nową aktualną wagą.

j) Darmowego kontaktu w formie elektronicznej (przez maila) z dietetykiem klinicznym (dostępne w pakiecie pełnym):
1. Można skorzystać z darmowej usługi konsultacji z dietetykiem klinicznym tylko w pierwszych 30 dniach od otrzymania diety. Otrzymasz każdorazowo dodatkowe 30 dni z momentem otrzymania każdej kolejnej diety – kolejne 30 dni liczy się od dnia otrzymania kolejnej diety.

k) Dieta dla partnera GRATIS (dostępne w pakiecie pełnym)
1. Dieta dla partnera przypada tylko jedna. Partner za każdą kolejną dietę musi zapłacić 69 zł.
2. Klient może otrzymać darmową dietę dla partnera do 30 dni od daty zakupienia swojej własnej diety.

l) Zwrot pieniędzy za efekt jojo

W dzień zakończenia diety robimy takie samo zdjęcie jak w § 2 podpunkcie a) regulaminu, a następnie po roku od odstawienia diety robimy kolejne zdjęcie takie samo jak w dniu zakończenia diety. Następnie oba zdjęcia muszą zostać wysłane na adres mailowy kontakt@dietyartura.pl

Wszystkie dodatkowe usługi o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone elektronicznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem ograniczeń jak w ust. 3 poniżej.

Warunki i wyłączenia dot. dodatkowych usług o których mowa powyżej w ramach Oferty Specjalnej są zawarte na końcu niniejszego regulaminu.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Konsument aby skorzystać z Oferty Specjalnej musi w okresie o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 11 złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie przycisku (1) „Zamów dietę” (2) wypełnienie „Formularza Zamówień”  (3) akceptacji wymaganych oświadczeń oraz dokumentów w tym Regulaminu Serwisu, Regulaminu Oferty Specjalnej oraz Polityki Prywatności (4) użyciu przycisku „Wyślij” (5) uiszczenia płatności zgodnie z warunkami wybranej Diety oraz formy płatności.
 • Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Konsumenta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Serwisu o złożeniu Zamówienia –  i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Usługodawcą. Dodatkowo Usługodawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu Serwisu, Regulaminu Oferty Specjalnej, (2) przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail o złożonym Zamówieniu i zawartej Umowy Sprzedaży, (3) wyświetlenie wiadomości o warunkach złożonego Zamówienia w tym uiszczonej ceny zakupu Diety. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności, Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Konsumentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych usług dostępnych w ramach Oferty Specjalnej w okresie jej obowiązywania w zakresie roszczenie o wymianę rabatu, usługi z której Konsument nie skorzystał na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
 • Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08)).
 • Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajdująca się w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem/Konsumentem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”>„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ;
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 24.06.2022 godzina 00:00