Odstąpienie od umowy - Artur Topolski

Odstąpienie od umowy

Pamiętaj, że możesz odstąpić od umowy wykonania diety tylko i wyłącznie przed wykonaniem usługi zgodnie z prawem konsumenta art. 38 pkt. 1, co oznacza, że po wykonaniu usługi w tym przypadku diety, konsument nie może żądać zwrotu kosztów.

W celu odstąpienia od umowy proszę wypełnić poniższy formularz