Regulamin i warunki dodatków do diety - Artur Topolski

Regulamin i warunki dodatków do diety

Regulamin promocji

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji dla konsumentów „szczęśliwa pora” (dalej „Promocja”, zwana również “szczęśliwą godziną”) jest Artur Topolskim ul. Sadowa 9a 32-020 Wieliczka NIP 6772411226, REGON 366016262 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje od 22.04.2021 godzina 9:30 i trwa 58 minut, następnie jest przerwa bez promocji na okres 1 minuty po czym jest wznawiana i tak aż do 31.01.2022.
 3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami” a także osób o których mowa w art.. 385(1)- 385 (3) Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Zasady Promocji

 1. W ramach oferty Klient otrzymuje prawo do skorzystania z wszystkich promocji wymienionych w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 2. Oferta jest ograniczona czasowo: Promocja obowiązuje od 22.04.2021 godzina 9:30 i trwa 58 minut, następnie jest przerwa bez promocji na okres 1 minuty po czym jest wznawiana na 58 minut i tak w koło aż do 30.12.2021.
 3. Oferta ma na celu łączenie ofert promocyjnych obowiązujących w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl w celu maksymalizacji korzyści przysługujących Klientowi.
 4. Promocja “szczęśliwy czas” upoważnia każdego klienta dokonującego zakupu w sklepie.
 5. Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w §1 podpunkt 2 Regulaminu, poprzez kliknięcie przycisku “zamów dietę”. Po wykonaniu powyższej czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość nabycia diety na warunkach promocyjnych. Klient będzie miał 20 minut (stanowi to tzw. czas rezerwacji, po opuszczeniu koszyka czas również będzie się odliczał), aby uzupełnić formularz zamawiający w innym wypadku nie będzie mógł skorzystać z promocji w danej szczęśliwej porze (w kolejnej ponownie będzie mógł skorzystać). Klient po wygaśnięciu promocji będzie mógł z niej skorzystać dopiero w kolejnej szczęśliwej porze. Klient aby móc nabyć dietę na warunkach promocyjnych musi, złożone przez siebie zamówienie zakończyć w terminie wskazanym w §1 podpunkt 2 Regulaminu.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert, niewłaściwym zgłoszeniu do promocji, a w szczególności roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.
 2. Promocja dotyczy diet zamówionych w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl i nie obejmuje diet oferowanych lub pozyskanych w inny sposób.
 3. Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z oferty na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie musi odbyć się w czasie określonym w §1 ust. 2 i zostać potwierdzone opłaconym zamówieniem.
 4. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 5. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 6. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08)).
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajdująca się w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 22.04.2021 godzina 9:30

Warunki promocji

1. Promocja “Zwrot kosztów jeśli dieta okaże się nieskuteczna”

Klient może dostać zwrot kosztów za dietę jeśli spełnia wszystkie poniższe podpunkty:

1. Promocja obowiązuje tylko nowych klientów, którzy złożyli zamówienie po 26 października 2019 roku.

2. Klient musi dostarczyć na maila kontakt@dietyartura.pl zdjęcie przed stosowaniem diety (dzień przed zastosowaniem diety) oraz drugie zdjęcie w pierwszych 30 dniach stosowania jadłospisu. Zdjęcia muszą być o dokładnej tematyce: Osoba musi zrobić zdjęcie stojąc na wadze tak, aby było widoczne liczydło wagi. Przykład poniżej.

3. Klient stosujący dietę przez okres 2 tygodni i nie mający żadnego spadku wagi musi zgłosić się po dietę korygującą, następnie dietę korygującą musi stosować 2 tygodnie – jeśli po tym czasie również nie będzie żadnego efektu to klient spełnia ten warunek zwrotu.

4. Klient musi telefonicznie poprawnie odpowiedzieć na dwa pytania w sprawie diety.

5. Zwrot dotyczy tylko pierwszej diety. Jeśli dieta nr 2 lub 3 będzie nieskuteczna, to zwrot nie obowiązuje.

6. Możliwość zwrotu przepada po 45 dniach od otrzymania diety.

2. Warunki promocji “Zwrot za efekt jojo”

W dzień zakończenia diety robimy takie samo zdjęcie jak w podpunkcie 2 regulaminu promocji “zwrot kosztów jeśli dieta okaże się nieskuteczna”, a następnie po roku od odstawienia diety robimy kolejne zdjęcie jak w podpunkcie 2 regulaminu promocji “zwrot kosztów jeśli dieta okaże się nieskuteczna”. Następnie oba zdjęcia muszą zostać wysłane na adres mailowy kontakt@dietyartura.pl

3. Zwrot do 500 zł za nieskuteczną dietę

1. Klient musi spełniać wszystkie warunki z “Regulamin promocji Zwrot kosztów jeśli dieta okaże się nieskuteczna” oraz poniższe podpunkty 2 oraz 3 z punktu 3.

2. Klient musi dostarczyć wszystkie rachunki ze sklepu wykazujących zgodność kupownych produktów z tymi do diety.

3. Klient musi dostarczyć zdjęcia wszystkich potraw, które spożywał w czasie diety – okres 30 dni. Zdjęcia, które przedstawiają potrawy zgodnie z tymi, które podane są w diecie.

4. Gwarancja najniższej ceny lub zwrot nadpłaty

 1. Najniższa cena czyli całkowity koszt diet przez cały okres odchudzania. Jeśli Klient znajdzie tańszy cykl diet niezbędny do osiągnięcia prawidłowej bądź wymarzonej wagi przez klienta to otrzyma zwrot nadpłaty.

5. Promocja “Kolejne diety GRATIS” – koniec promocji o 00:01, 29.09.2021

 1. Klient musi zgłosić się po nową dietę poprzez mail – wystarczy napisać wiadomość na kontakt@dietyartura.pl
 2. Klient nie może otrzymać kolejnej diety, jeśli zgłosi się po ponad 50 dniach od otrzymania poprzedniej.

6. Promocja konsultacja z psychodietetykiem

 1. W ramach promocji można z darmowej konsultacji z psychodietetykiem skorzystać tylko raz.
 2. Można skorzystać z damowej usługi psychodietetyka tylko w pierwszym miesiącu od otrzymania diety.

7. Zwrot, gdy nie uda się nam dopasować do Ciebie diety

 1. Zwrot może nastąpić, gdy będzie wykonana 3 korekta i wciąż dieta będzie niezgodna z pierwotnym formularzem zamawiającym.

8. Zmiana przepisu GRATIS bądź korekta GRATIS

 1. Darmowej zmiany przepisu (bądź przepisów) można dokonać tylko w pierwszych dwóch tygodniach stosowania pierwszej diety.
 2. Darmowej korekta to mała zmiana w diecie np. zmiana przepisu z powodu trudności z wykonaniem przepisu, dostępnością produktu lub gdy jakiś przepis nie smakuje.
 3. Należy wykupić kolejną dietę, gdy klient chce znacznie większą zmianę, jak zmiana ilości posiłków, dodatkowa choroba (o której zapomniał lub pojawiła się w czasie stosowania diety lub w czasie stosowania diety została zdiagnozowana), zapomniany alergen, to wtedy trzeba wykupić nową dietę za 69 zł poprzez ten link: https://arturtopolski.pl/zamowienie-na-kolejna-diete/