Zmiana czasu na zimowy! Dziś przestawiamy zegarki, to już ostatni raz?

Zmiana czasu na zimowy 2018! Kiedy zmiana czasu? Dziś przestawiamy zegarki? [14.10.18]

Zmiana czasu z letniego na zimowy – czy jest nam potrzebna? Jesteśmy już przyzwyczajeni do konieczności zmiany czasu dwa razy do roku. No właśnie – czy to rzeczywiście jest konieczne? Idea zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy pojawiła się już w XVIII wieku, jednak na stałe wprowadzona została w okresie I Wojny Światowej w Niemczech. Miało to na celu optymalne wykorzystanie światła słonecznego i zredukowania konieczności wykorzystywania sztucznego oświetlenia. I tak pozostało do dziś – choć ostatnio kwestia zmiany czasu wzbudza wiele kontrowersji i stała się obiektem dyskusji, a nawet ankiety zleconej przez Komisję Europejską.

Zmiana czasu

Zmiana czasu? Czy jest nam potrzebna?

Zmiana czasu na zimowy – kiedy zmiana czasu?

Zmiana czasu na zimowy obowiązuje obecnie w około 70 krajach na całym świecie. W Europie zwyczaj ten nie jest praktykowany jedynie w Rosji, Białorusi i Islandii. Okazuje się , że większość Europejczyków nie chce już zmiany czasu. Do 16 sierpnia 2018 roku można było wziąć udział w ankiecie dotyczącej zmiany czasu. W ankiecie uczestniczyło prawie 4,6 miliona osób, a ponad 80% wyraziło brak chęci zmiany czasu. Wyniki ankiety nie przyczynią się do wprowadzenia europejskiej rewolucji w tym zakresie, jednak stanowią doskonały punkt wyjścia do dyskusji i podjęcia ewentualnych działań przez poszczególne kraje. Póki co wszystko pozostaje po staremu, a zatem już w ostatni weekend października, a dokładnie 28 października znów przestawimy zegarki z godziny 3 na drugą – pośpimy zatem o godzinę dłużej. A jakie są argumenty przeciwko zmianie czasu? Na pewno jednym z najważniejszych argumentów są związane ze zmianą czasu są kłopoty organizacyjne i logistyczne dotyczące transportu lotniczego i drogowego, działania internetowych systemów bankowych. Równie ważne są argumenty dotyczące negatywnego wpływu zmiany czasu na zdrowie.

Zmiana czasu – wpływ na zdrowie

Zmiana czasu na zimowy zakłóca rytm snu, co szczególnie odczuwane jest podczas zmiany czasu zimowego na letni – a zatem, gdy ilość godzin snu skraca się. Przez kilka dni możemy mieć problem z dostosowaniem się do nowego rytmu dnia i nocy, nie należą do rzadkości kłopoty z koncentracją i bóle głowy. Okazuje się jednak, że zmiana czasu to nie tylko pogorszenie samopoczucia – dla niektórych stanowić może ona poważne zagrożenie dla zdrowia. Wykazano bowiem, że w grupie osób ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, zmiana czasu na zimowy przyczynia się do częstszego występowania zawału serca. Ponadto może dojść do zaburzeń w wydzielaniu kortyzolu – hormonu, którego synteza jest skorelowana z ekspozycją na naturalne światło słoneczne. Może to skutkować większą podatnością na stres. Ponadto konieczność zmiany czasu może upośledzać aktywność umysłową i efektywność działań zawodowych.
Zmiana godzin naturalnego oświetlenia oraz rozkojarzenie i gorsze samopoczucie wiąże się ze zwiększoną ilością wypadków drogowych – zarówno w udziałem samochodów, jak i pieszych.